"Profesjonalizm oparty na wieloletnim doświadczeniu ..."

 

 

"Troskliwe podejście do indywidualnych potrzeb klienta ..."

 

 

"... wykonawca na miarę Twoich oczekiwań ..."

Solidne Wykonanie Wszystkim Elementów Konstrukcyjnych

Specjalizujemy się w pracach żelbetowych, murarskich oraz robotach ziemnych. Żelbet jest uniwersalnym materiałem budowlanym stosowanym do budowy wszystkich elementów konstrukcyjnych - fundamentów, ścian, płyt, powłok, ścian oporowych i innych.

Geodezja PDF Drukuj Email

Wykonujemy różnego rodzaju prace geodezyjne począwszy od całościowej obsługi geodezyjnej dużych inwestycji budowlanych, przez projektowanie, realizację budowy i eksploatacji, a skończywszy na drobnych zleceniach od osób prywatnych. Zajmujemy się również działalnością związaną z rynkiem nieruchomości oraz współpracujemy z biurami architektonicznymi. Wyposażenie firmy stanowi wysokiej klasy sprzęt geodezyjny, między innymi firmy Leica. Do opracowań geodezyjno-kartograficznych wykorzystujemy nowoczesne technologie, a realizowane mapy są przedstawiane w formie cyfrowej, a także analogowej. Tworzymy gotowe projekty w dowolnych systemach i formatach. W naszej ofercie posiadamy:

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe:

  • sporządzanie map do celów projektowych,
  • inwentaryzacja powykonawcza obiektów  i urządzeń podziemnych,
  • uzgodnienia ZUD.

Geodezja inżynieryjna:

  • geodezyjna obsługa inwestycji,
  • pomiary przemieszczeń i odkształceń.

Ewidencja gruntów:

  • rozgraniczenia i podziały nieruchomości,
  • wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów,
  • sporządzanie map do celów prawnych.

Pozostałe prace geodezyjne:

  • różne rodzaje opracowań map analogowych i numerycznych,
  • pomiary  inwentaryzacyjne  architektoniczno -  budowlane  (inwentaryzacja elewacji - modele 2D i 3D).


 

Kontakt